Přípravy na den mexické kuchyně

Přípravy na Den mexické kuchyně

Školy a školní jídelny mají sice stále prázdniny, ale my již intenzivně pracujeme na přípravách dalšího dílu našeho nejúspěšnějšího projektu. Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách je mezi školami velice oblíbený projekt, který školám přiblíží nejen jídelníček vybrané země, ale i její kulturu a školy zpravidla projektem “žijí” celý týden.

Dny španělské kuchyně v Liberci

Dne 22.února 2018 se Den španělské kuchyně odehrál na Střední odborné škole v Liberci. Tato škola nabízí vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním. Děti se tam učí například na kuchaře, zahradníky, švadleny, zámečníky, malíře nebo dlaždiče. Všude v prostorách školy a kolem ní na nás dýchla rodinná atmosféra.

Den Španělské kuchyně v Plzni

Další Den španělské kuchyně se uskutečnil ve středu 7.února 2018 v našem Krajském regionálním centru sdílení dobré praxe na 15. základní škole v Plzni. Škola nabízí čtyři základní vzdělávací moduly pro rozvoj žáků v oblasti všeobecné, hudební, výtvarné a přírodovědné. Program inspirovaným Španělskou kulturou, který pro nás připravili žáci studující umělecky zaměřené moduly se svými pedagogy, byl skutečně krásný a my za to moc děkujeme