OBCHODNÍ PODMÍNKY AŠJ ČR z. s.
Společnost Asociace školních jídelen České republiky, z. s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE
Objednávky, přihlášky, registrace
Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes e-shop, e-mailem nebo jinou písemnou formou.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.
Stornovací podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.
Fakturace a způsob úhrady
Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou:
– převodem – na základě faktury

Podkladem pro platbu je faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. členství v Asociaci) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci při prezenci.
Slevy
Nabízíme vám možnost registrace členství v Asociaci školních jídelen České republiky (slevy, slevy za více účastníků v případě registrace firmy atd.). Více informací získáte na www.asjcr.cz v části „Podmínky členství v AŠJČR“. U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.

Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.
Ostatní informace k organizaci
Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost AŠJ ČR z. s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Případné reklamace zboží jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu.
Platební podmínky, způsob úhrady
– převodem – na základě faktury

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné nejpozději 5 pracovních dnů před pořádáním akce/semináře.
Záruční podmínky
Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.
Společná závěrečná ustanovení
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností AŠJ ČR z. s. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností AŠJ ČR z. s., a to pro účely plnění smluvních závazků. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti AŠJ ČR z. s. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti AŠJ ČR z. s.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost AŠJ ČR z. s. povinna tuto informaci poskytnout.
Ostatní informace
Společnost AŠJ ČR z. s. není plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 385 310 257 nebo nám napište na kancelar(zavináč)asjcr.cz. Všechny kontakty najdete zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013