Informace o školení

Školení hygienického minima

Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin je zajištěno formou dvou přednáškových bloků.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Program prezentovaných oblastí

  • Základní legislativa pro stravovací provozy
  • Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
  • Provozní hygiena, úklid a sanitace
  • Alimentární onemocnění a otravy z potravin
  • Problematika hygieny rukou
  • Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravováním

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY ŠJ

450 Kč 400 Kč pro členy AŠJČR

prezenční školení s přítomností lektora z KHS

možnost setkání se s kolegy z oboru a sdílet s nimi zkušenosti a znalosti

na prezenčním školení je vždy prostor pro Vaše otázky

součástí každého prezenčního kurzu je nápojový servis

losování tomboly o ceny od partnerů

ON-LINE FORMA

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY ŠJ

450 Kč 400 Kč pro členy AŠJČR

nabízíme Vám možnost absolvovat školení přes internet

školení absolvujete v klidu z kanceláře nebo domova

školení lze zhlédnout ze záznamu – termín není závazný

po objednávce obdržíte e-mail s instrukcemi

platforma aplikace Microsoft Teams v češtině

gender-identity
ŠKOLITELKY Z KHS

Přednášejícímí jsou pracovnice Krajských hygienických stanic

certificate
OSVĚDČENÍ

Po absolvování školení dorazí certifikát elektronickou formou

ticket
NÍZKÁ CENA SEMINÁŘE

Cena semináře je 450 Kč za osobu

bingo
LOSOVÁNÍ O CENY

Společně s partnery jsme pro Vás připravili tombolu

coffee-cup
NÁPOJOVÝ SERVIS

Během školení je zajištěn nápojový servis s drobným občerstvením v ceně

info
AKTUÁLNÍ POŽADAVKY

Získáte aktuální informace od školitelek, které k Vám zároveň chodí na kontroly

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA

Přehled termínů prezenčních školení hygienického minima pro pracovníky ŠJ v tomto roce.

Vyberte si váš kraj ze seznamu:

Nebyla nalezena žádná událost!

ON-LINE ŠKOLENÍ HYGIENICKÉHO MINIMA

Přehled termínů on-line školení hygienického minima pro pracovníky ŠJ v tomto roce.
Nebyla nalezena žádná událost!