Informace k semináři

Jak správně hospodařit a nakupovat potraviny ve školních jídelnách? Školení je určeno pro vedoucí školních jídelen.

V současné době se ekonomika ve školních jídelnách potýká s řadou výzev. Jednou z hlavních otázek je zajištění vyvážených a kvalitních stravovacích možností pro studenty za cenově dostupné podmínky. Náklady na nákup potravin, vedení personálu, provoz a správu jídelen vyžadují pečlivé plánování a efektivní hospodaření.

Naučíte se identifikovat klíčové výzvy a příležitosti v oblasti ekonomiky školních jídelen, které mohou vést k pozitivním změnám ve stravování a výživě studentů. Důkladným zhodnocením této problematiky můžeme společně přispět k vytvoření lepšího prostředí pro všechny strávníky, které podporuje jejich zdraví, vzdělávání a celkový rozvoj.

Správné hospodaření a ekonomika ve školních jídelnách mají zásadní vliv na zdraví a výkonnost žáků, a zároveň mohou pomoci školám udržet ekonomickou stabilitu. Investování do kvalitní stravovací služby pro žáky je tedy investicí do jejich budoucnosti a celkového zdraví společnosti.

Program školení

  • Legislativní rámec činnosti zařízení školního stravování
  • Rozsah služeb školního stravování
  • Ekonomika zařízení školního stravování
  • Náklady
  • Výnosy
  • Kalkulace

Přednášející

null

Ing. Alena Fürstová

  • vedoucí samostatného referátu vnitřního auditu ČŠI
  • autorka metodických materiálů z oblasti řízení ve školství

Vypsané termíny semináře

Nebyla nalezena žádná událost!