Představení projektu

Probíhajícím a jedinečným projektem AŠJČR je Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách. Pilotní část „Den thajské kuchyně v českých školních jídelnách“ byla úspěšně realizována v roce 2015. Po tomto pilotním projektu následovaly dny norské kuchyně v roce 2016 a dny španělské kuchyně v roce 2017. Pro rok 2018 jsme připravili „Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách“ a nyní probíhají přípravy na dny italské kuchyně.

Rádi bychom vám představili celkový koncept a záměr projektu, který probíhá za podpory příslušného velvyslanectví, osobní účasti velvyslance a představitelů měst a krajů, partnerů projektu a médií.
Projekt rovněž zaštítili ministr zdravotnictví ČR a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

2015

Den thajské kuchyně

První „Den mezinárodní kuchyně“ úspěšně proběhl v dubnu 2015, kdy školní jídelny pronikly do tajů thajské kuchyně. Zaštítilo jej Velvyslanectví Thajského království, Obchodní komora Thajského království a senátor České republiky Vladimír Plaček.

2016

Den norské kuchyně

Druhý „Den mezinárodní kuchyně“ úspěšně započal svou první částí v prosinci 2016, kdy se kuchaři a kuchařky ze školních jídelen seznámili s norskou kuchyní. Zaštítilo jej Velvyslanectví Norského království, předseda vlády České republiky, ministr zdravotnictví České republiky a senátor České republiky Vladimír Plaček.

2017

Den španělské kuchyně

V roce 2017 proběhlo již třetí pokračování dne mezinárodní kuchyně ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska. Dne 2. listopadu 2017 proběhl úvodní workshop vaření sestaveného menu pod vedením španělského kuchaře Enrique Garcii Tejada v Makroakademii Praha. Na podzim a posléze pak na jaře následujícího roku proběhly projektové dny na školách, které se projektu zúčastnily.

2018

Den mexické kuchyně

Čtvrté pokračování projektu „Den mezinárodní kuchyně v českých školních jednání“ proběhlo ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států mexických. Osobně se účastnila velvyslankyně Mexika J. E. paní Leonora Rueda Guiterrez. Úvodní workshop se konal v Praze dne 4. října 2018 v Makroakademii.

Den italské kuchyně

2019

Den italské kuchyně

Páté pokračování projektu „Den mezinárodní kuchyně v českých školních jednání“ proběhlo ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky. Úvodní workshop se konal v Praze dne 20. listopadu 2019 v Makroakademii. Menu navrhl a připravil Emanuele Ridi.

Hlavní záměr projektu

 • Příprava tradičního mezinárodního pokrmu (obědového menu) v českých školních jídelnách.
 • Poznání stravovacích zvyklostí jiných národů a současné rozšíření vědomostí o partnerské zemi netradiční formou.
 • Obohacení a zpestření nabídky pokrmů a chutí nabízených školními jídelnami.
 • Pozitivní propagace školního stravování.
 • Vytvoření příležitosti pro školy a jídelny spolupracovat na projektu s mezinárodní účastí.
 • Podpora kuchařů v jejich setkávání a vzájemném obohacování o nové zkušenosti.

Popis projektu

Projekt je rozdělen do dvou částí.

Pro obě části projektu vítáme osobní účast vrcholných představitelů partnerské země v ČR, generálních partnerů akce, hlavních partnerů, ředitelů škol, reprezentantů kraje a zástupců pozvaných médií.

1. část – Úvodní workshop pro zástupce školních jídelen – ukázka a praktická výuka přípravy mezinárodního obědového menu.

Zahraniční partner projektu zajistí profesionálního, nejlépe rodilého kuchaře, který spolu s českým profesním garantem (šéfkuchařem) a Státním zdravotním ústavem (SZÚ) navrhne obědové menu sestávající se z tradičních chodů cizí partnerské země, a to v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož je Státní zdravotní ústav odborným garantem, je touto institucí menu schvalováno a zároveň by mělo splňovat kritéria ´Zdravé školní jídelny´ (projekt Státního zdravotního ústavu), zejména co se týče čerstvosti surovin a množství soli.

Celé obědové menu zahrnující polévku, hlavní jídlo a doplněk (salát, dezert, ovoce) a použité suroviny musí splňovat požadavky na vhodnost a pestrost stravy pro děti školního věku.

AŠJ ČR vybere po předchozí propagaci projektu 20–25 školních jídelen z celé ČR, jejichž zástupci (ředitel/ka školy, vedoucí jídelny, hlavní kuchař/ka) se zúčastní celodenního kurzu vaření v reprezentativních prostorách generálního partnera akce, v Makro Akademii v Praze.

Workshop s osobní účastí partnerů a médií je zakončen ochutnávkou připraveného obědového menu a předáním Certifikátu o účasti všem absolventům kurzu.

2. část – Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách

Absolventi celodenního workshopu (kuchaři/kuchařky) následně připraví ve zvoleném termínu osvojené obědové menu partnerské země ve své školní jídelně pro žáky a zaměstnance školy. Vybrané termíny vaření ve školní jídelně probíhají za osobní návštěvy velvyslance a dalších pozvaných hostů.

Součástí tohoto dne je doprovodná aktivita škol – Projektový den, která dětem přibližuje partnerskou zemi.

Doprovodná aktivita škol – Projektový den

Projekt „Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách“ otevírá školám možnost zpestřit v tento den nejen školní oběd, ale také samotnou výuku žáků, a to formou Projektového dne, při kterém se děti dozví více o partnerské zemi, její historii, kultuře, zeměpisných zajímavostech. Forma projektového dne je ponechána na kreativitě jednotlivých škol.

Pro jeho podporu připraví AJŠ ČR ve spolupráci s partnerskou zemí prezentační leták s popisem ingrediencí a postupu přípravy celého menu. Současně představí základní údaje o cizí zemi. Dvojjazyčná mutace letáku (CS – EN), určená pro všechny děti účastnících se škol v odhadovaném nákladu 6 000 kusů, může být využita i jako mezipředmětová výuková pomůcka.

Propagace projektu

 • Noviny, časopisy, rádia, televize, za součinnosti partnerů.
 • Certifikát osvědčující účast na vzdělávací aktivitě – 50 ks
 • Prezentační leták – dvojjazyčná mutace (prezentace akce, partnerské země, obědového menu) – cca 6.000 ks
 • Letáky s popisy jednotlivých chodů – formát A4, 3ks (polévka, hlavní jídlo, zákusek), 60 x 3 ks
 • Plakát formátu A1 k propagaci akce v prostorách škol/jídelen – 60 ks
 • Upomínkové předměty (pro účastníky workshopu,
  popř. pro žáky jednotlivých škol, např. tužky s logem akce nebo země, kuchařské zástěry, čepice, kalendář).