Informace k semináři

HACCP aneb systém kritických bodů ve školních jídelnách

HACCP je systém kritických bodů ve veřejných stravovacích zařízeních, který ukáže na nebezpečí a předchází poškození zdraví strávníků. Je vodítkem pro pracovníky ŠJ i kontrolní orgány, jak je konkrétně v provozovně zabezpečena zdravotní nezávadnost jídla. Proto musí být “šitý na míru” každé provozovně.

 

Naše školení HACCP vychází z reálné praxe, odborný školitel Vám vysvětlí všechny nutné kroky při zavádění, uplatňování, dodržování a kontrole systému kritických bodů. Dozvíte se, jak vést kompletní dokumentaci, jak proškolit zaměstnance a jak ověřovat správnost systému. 

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) se zaměřuje na výčet kritických bodů při výrobním či jiném procesu v potravinářství. Formálně tak stanovuje činnosti a postupy při výrobě, provozu i prodeji potravin vycházející z platných hygienických předpisů a správné výrobní praxe tak, aby byla zabezpečena zdravotní nezávadnost finálního produktu.

 

Všichni, kteří se na výrobě pokrmů jakýmkoliv způsobem podílejí, musí být před zavedením

systému proškoleni. Proškolení zahrnuje seznámení pracovníků se smyslem a cílem zavedení systému HACCP, seznámení všech pracovníků s jejich úkoly a jednoznačné rozdělení odpovědností.

 

Systém kritických bodů HACCP je nutnou součástí každé výrobny i provozovny, ve které se pracuje s potravinami. Jde o zákonnou povinnost sloužící k ochraně veřejného zdraví.

Program školení

 • Co je HACCP a jaká je legislativa?
 • Základní principy tvorby HACCP
 • Popis technol. postupů a analýza nebezpečí
 • Stanovení ověřovacích postupů
 • Školení pracovníků
 • Nejčastější chyby
 • Diskuse

Přednášející

null

Ing. Jan Šabršula

 • Vystudoval Mendelovu univerzitu vBrně, obor Chemie a technologie potravin.
 • Pracoval jako inspektor Státní zemědělské a potravinářské inspekcevodboru kontroly.
 • Nyní pracuje jako pedagog odborných předmětů a interní auditor systému HACCP na Střední zdravotnické školea Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno –Merhautova.
 • V minulých letech absolvoval různé vzdělávací kurzy(např. Úřednická zkouška voboru potravinářství, Základní senzorické zkoušky, Školení interních auditorů systému HACCP a ISO 9001).

Vypsané termíny semináře

Nebyla nalezena žádná událost!