Asociace školních jídelen České republiky - Dozor Státní veterinární správy ve školních jídelnách

Dozor státní veterinární správy ve ŠJ

Jak probíhá kontrola Státní veterinární správy? Co je předmětem takové kontroly a mnoho dalšího se dozvíte právě na tomto semináři, který pořádáme ve spolupráci s odborníky ze Státní veterinární správy.

Více o semináři a přehled termínů
E-learning - 1120x630px

E-learningové kurzy pro pracovníky ŠJ

Novinkou jsou naše e-learningové školení, která jsou dostupná kdykoli a jsou nezávislé na čase a místě. Školení jsou zakončena krátkým testem, po jehož splnění obdržíte certifikát.

Více o e-learningových školeních
Asociace školních jídelen České republiky - Ekonomika provozu školní jídelny

Ekonomika provozu školní jídelny

On-line seminář zaměřený jak správně hospodařit a nakupovat potraviny ve školních jídelnách. Seminář je určen zejména pro vedoucí či ředitelky školních jídelen.

Více o semináři a přehled termínů
Asociace školních jídelen České republiky - Hygienické minimum pro provoz dětských skupin

Hygienické minimum pro dětské skupiny

Jelikož je fungování dětských skupin odlišné od mateřských škol, připravili jsme školení hygienického minima přímo pro dětské skupiny, které je zaměřeno na jejich specifický provoz.

Více o semináři a přehled termínů
nahled-hygmin-1120x630px-1

Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ

Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která jsou vedena pracovníky krajské hygienické stanice příslušného kraje.

Více o školení a přehled termínů
Asociace školních jídelen České republiky - Systém HACCP ve školních jídelnách

Systém HACCP ve školních jídelnách

Školení HACCP Vám vysvětlí všechny nutné kroky při zavádění, dodržování a kontrole systému kritických bodů. Dozvíte se, jak vést kompletní dokumentaci, jak proškolit zaměstnance a jak vše ověřit. 

Více o semináři a přehled termínů
nahled-lepek-1120x630px

Umíme to bez lepku

Vzdělávací kurz kde hlavním cílem je naučit kuchaře ve školní jídelně připravit bezlepkovou stravu jednoduše, bezpečně a tak, aby se co nejméně lišila od běžné stravy ostatních strávníků.

Více o semináři a přehled termínů