Cílem celého projektu je poukázat na potřebu bezlepkového stravování dětí ve školních jídelnách.

Podpořit sociální začlenění a pozitivní psychický vývoj dětí s dietním omezením i v této oblasti. Ulehčit rodinám těchto dětí se zajištěním celodenního stravování a životní potřeby eliminovat veškerý lepek ze svého stravování.

Dieta je jediným a nejpodstatnějším lékem těchto dětí. Při porušení diety dochází buď k prudkým akutním reakcím na tento alergen, nebo plíživým skrytým změnám ovlivňujících jejich zdraví do budoucna.

Upozorněním na tuto situaci vzbudit větší zájem školních jídelen o bezlepkové stravování školních dětí a umožnit jejich inkluzi i v této oblasti. Chvályhodnou snahu školních jídelen pak podpořit odborným vedením a vzděláváním, které jsou zdravotnické školy schopné zajistit v jednotlivých krajích ČR.

umíme to bez lepku
Na projektu spolupracují
logo asjcr

Vzdělávací kurz pro kuchaře školních kuchyní

Hlavní cíl: Naučit kuchaře ve školní jídelně připravit bezlepkovou stravu jednoduše, bezpečně a tak, aby se co nejméně lišila od běžné stravy ostatních strávníků.

Kognitivní cíl:

 • Rozumět podstatě onemocnění spojené s nutností dodržovat bezlepkovou dietu.
 • Umět jmenovat potraviny používané ve školní kuchyni, ve kterých se nachází lepek.
 • Znát suroviny, kterými je možné nahradit v běžných jídlech lepek.
 • V jídelním lístku detekovat potraviny s lepkem a umět je nahradit bezlepkovou variantou.
 • Popsat postup přípravy bezlepkového jídla.

Psychomotorický cíl:

 • Nacvičit postupy přípravy bezlepkové stravy s různými potravinami.
 • Při práci zajistit oddělenou přípravu bezlepkové stravy a běžné stravy.

Afektivní cíl:

 • Uvědomit si rizika poškození zdraví spojená s porušením bezlepkové diety a kontaminací stravy obilninami.
 • Uvědomit si nutnost důslednosti při přípravě bezlepkové stravy.
 • Přijmout fakt náročnosti života dítěte a rodiny spojenou s bezlepkovým stravováním.
 • Uvědomit si význam společného stravování všech dětí ve školní jídelně.

Časová dotace kurzu: 10 hodin

nový projekt umíme to bez lepku

Obsah:

Teoretická část – zaměřená na podstatu onemocnění (příčiny, příznaky, léčbu, dietu, komplikace z porušování diety) znalost potravin obsahujících lepek, rizikové potraviny, analýza potravinových etiket, potraviny vhodné ke kompenzaci obilovin, technologické změny při přípravě.

Psychomotorická část – práce s jídelními lístky (jak z běžného jídla udělat bezlepkové, vhodnost volby náhradní bezlepkové suroviny), příprava jednotlivých běžných pokrmů na bezlepkové bázi ve cvičných kuchyňkách, degustace připravené stravy.

Sdílení dobré praxe – předávání zkušeností s bezlepkovým vařením, diskuze nad praktickými otázkami organizace školní kuchyně, vaření v ní, význam spolupráce komunikace a osobního přístupu k bezlepkovému stravování.

Výstup: po úspěšném zvládnutí závěrečného testu obdrží účastník Certifikát o absolvování kurzu.

Záštitu projektu převzali:

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Hlavní sestra Mgr. Alice Strnadová, MBA

Semináře a akce
Nebyla nalezena žádná událost!
Aktuality o projektu

Nové video projektu UMÍME TO BEZ LEPKU

Publikovali jsme pro vás nové video našeho projektu UMÍME TO BEZ LEPKU. Věříme, že se vám bude líbit stejně jako nám. Děkujeme předem za vaši pochvalu i případné připomínky.

Seminář UMÍME TO BEZ LEPKU v Brně je plně obsazen

Z důvodu zaplnění kapacity semináře byly ukončeny rezervace. V dnešní nejisté době plné zdražování a změn se může stát, že se některý z účastníků nebude moci zůčastnit. Další zájemce o náš seminář proto poprosím o vyplnění kontaktního formuláře na naší stránce kontakty.

1. seminář UMÍME TO BEZ LEPKU v Brně

Děkujeme za váš zájem o náš nový projekt UMÍME TO BEZ LEPKU, nad kterým převzal záštitu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na prvním semináři „UMÍME TO BEZ LEPKU“ – Příprava stravy pro bezlepkovou (BLP) dietu zbývá k rezervaci již jen několik posledních volných míst.

Nový projekt UMÍME TO BEZ LEPKU

Umíme to bez lepku a chceme vás to také naučit. Celiakie je vážný zdravotně-sociální problém a my jsme rozhodli k jeho řešení přistoupit aktivně. Pilířem našeho nového projektu je odborný seminář „UMÍME TO BEZ LEPKU“ – Příprava stravy pro bezlepkovou (BLP) dietu. Seminář je určen pro pracovníky připravující BLP stravu ve školských zařízeních. 1. termín semináře UMÍME TO BEZ…