Probíhá školení hygienického minima

Aktuálně probíhá v krajích Plzeňském, Královéhradeckém a Pardubickém školení hygienického minima pro pracovníky školních jídelen. Školení připravujeme ve spolupráci s příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi v daných krajích a samotné školení vedou pracovnice z odboru hygieny dětí a mladistvých. V tuto chvíli máme za sebou již několik školení v 10-ti různých městech a další jsou ještě před námi.

Vaříme s Justinem – představení projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe”

Vaříme s Justinem Představení celorepublikového projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe” Krajská centra vytváří platformu, jednotné zázemí, pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Na konci září proběhlo představení celorepublikového projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe” na ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích. Krajská centra sdílení dobré praxe jsou zakládána v jednotlivých krajích…