Termíny školení hygienického minima pro rok 2024 jsou tu!

Přejeme vám krásný vstup do nového roku 2024 a dovolujeme si vás pozvat na naše tradiční jarní termíny školení hygienického minima pro pracovníky ŠJ. Tato školení pořádáme každoročně ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi a bude tomu tak i letos! Vyvracíme tedy zprávy, které se šířily o tom, že školení nemohou vést pracovnice odboru hygieny…