Přípravy na den mexické kuchyně

Přípravy na Den mexické kuchyně

Školy a školní jídelny mají sice stále prázdniny, ale my již intenzivně pracujeme na přípravách dalšího dílu našeho nejúspěšnějšího projektu. Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách je mezi školami velice oblíbený projekt, který školám přiblíží nejen jídelníček vybrané země, ale i její kulturu a školy zpravidla projektem “žijí” celý týden.