Co jste včera večeřely, děti?

Co jste včera večeřely, děti?

V současnosti se stále více do popředí dostává otázka správného stravování. O to více, že zájem médií se častěji upírá ke školním jídelnám, jež v komentářích většinou nešetří. Mediální obraz školních jídelen, ve kterémčasto převažují spíše senzace, není vždy přesným odrazem skutečnosti.