Termíny školení v oblasti hygieny potravin pro Jihomoravský kraj

Asociace školních jídelen ČR, z. s. (AŠJ ČR) si Vás dovoluje pozvat na oblastní školení pod vedením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH JÍDELEN V OBLASTI HYGIENY POTRAVIN.
Školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin je zajištěno formou dvou přednáškových bloků pod vedením pracovnic odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: MVDr. Marcela HADÁMKOVÁ, MUDr. Eva LYSÁ a Ing. Marcela BLAHOVÁ.