Vás zve na odborný seminář pro zaměstnance školních jídelen.

Na téma:

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO KOLEKTIVY ŠKOLNÍCH JÍDELEN.

 

rozsah školení:

 1. Platná legislativa, včetně legislativy EU
 2. Požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných
 3. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
 4. Epidemiologické třídění nákaz, alimentární nákazy
 5. Typy nebezpečí, analýza nebezpečí
 6. Osobní hygiena, SVHP – Provozní hygiena ve stravovacím zařízení
 7. Úvod do systému kritických bodů – HACCP

Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhl.č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

V současné době, díky flexibilnímu a modernímu přístupu k výrobě pokrmů prezentovaného Evropskou legislativou, roste důraz na školení personálu. Pro zajištění bezpečnosti pokrmů je nutná znalost hygienické problematiky, a to veškerým personálem stravovacích provozů.

Provozovatel je primárně zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným, kvalitním proškolením získá jistotu, že budou bezpečné pokrmy skutečně vyráběny. Provozovatel je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést o tom písemnou dokumentaci. Důležitá je průběžná kontrola dodržování školených témat.

Systém HACCP je preventivním ochranným mechanismem, který při správném používání a dodržování garantuje, že v provozovně jsou vyráběny bezpečné pokrmy.

V současné době školení personálu nabývá neustále na důležitosti, a to zejména v souvislosti s Evropskou legislativou.

Na závěr školení obdržíte Certifikát o absolvovaném školení. (Podmínkou získání certifikátu je účast na celém školení.)

Podrobnosti rezervace

 1. Na seminář se můžete přihlásit elektronicky využitím rezervačního systému na //asjcr.cz.
 2. Rezervační systém bude uzavřen min. 5 pracovních dnů před termínem konání semináře, nebo v případě, že počet přihlášených dosáhne maximální kapacity prostor.
 3. Vstupné na seminář lze uhradit na základě faktury, kterou obdržíte v elektronické podobě po provedení rezervace na Vámi uvedenou emailovou adresu.
 4. Rezervace je závazná a bezplatné storno přihlášky lze uplatnit nejpozději 2 pracovní dny před datem konání semináře. Později hradí účastník storno poplatek 100 Kč. Rezervaci lze zrušit pouze elektronicky (e-mail: kancelar@asjcr.cz). Při neúčasti na semináři poplatek nevracíme.
 5. Osvědčení o účasti obdržíte po skončení semináře.
 6. V případě dotazů volejte 778 703 479 od 8:00 do 12:00 hod nebo pište na email: kancelar@asjcr.cz.
 7. Možné změny programu jsou vyhrazeny a budou zveřejněny na stránkách www.asjcr.cz.

 

Asociace školních jídelen České republiky z. s.,

České Budějovice, Husova 523/30, 37021