Školení hygienického minima – Kroměříž

Obsah školení Školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin je zajištěno formou dvou přednáškových bloků pod vedením pracovnic KHS. Přednášející Mgr. Ivana Lukašíková ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Program prezentovaných oblastí Základní legislativa pro stravovací provozy Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny Provozní hygiena, úklid…