Probíhá školení hygienického minima

Aktuálně probíhá v krajích Plzeňském, Královéhradeckém a Pardubickém školení hygienického minima pro pracovníky školních jídelen. Školení připravujeme ve spolupráci s příslušnými Krajskými hygienickými stanicemi v daných krajích a samotné školení vedou pracovnice z odboru hygieny dětí a mladistvých. V tuto chvíli máme za sebou již několik školení v 10-ti různých městech a další jsou ještě před námi.