Členem Asociace školních jídelen ČR z.s. ( dále jen AŠJČR ) se může stát občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba, která vyjádří v písemné  přihlášce souhlas se stanovami asociace (přihlášku lze zaslat poštou nebo vyplnit registrační formulář na www.asjcr.cz), uhradí členský příspěvek.

Členství zaniká vystoupením, které člen ohlásí písemně, nezaplacením členských příspěvků, úmrtím, vyloučením, které schválí výbor nebo zánikem AŠJČR. Při zániku členství propadají již uhrazené členské příspěvky ve prospěch AŠJČR.

Podmínkou řádné registrace je uhrazení členského poplatku (dále jen ČP) v asociaci AŠJČR.
Základní členský příspěvek pro rok 2017 činí 1000,- Kč pro právnickou osobu a 500,- pro fyzickou osobu. Členský příspěvek lze uhradit až na dobu 3 let (= 1500 Kč pro FO a 3000 Kč pro PO ).