Informace o školení

Asociace školních jídelen ČR, z. s. si Vás dovoluje pozvat na školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin, která proběhnou pod vedením pracovnic příslušných Krajských hygienických stanic ČR. Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

V současné době roste důraz na školení personálu. Pro zajištění bezpečnosti pokrmů je nutná znalost hygienické problematiky, a to veškerým personálem stravovacích provozů. Provozovatel je primárně zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným a kvalitním proškolením získá jistotu, že budou bezpečné pokrmy skutečně vyráběny. Provozovatel je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést o tom písemnou dokumentaci. Důležitá je průběžná kontrola dodržování školených témat.

Školení je zajištěno formou dvou přednáškových bloků a probíhají o jarních prázdninách v čase od 8.30 hod do 11.30 hod.

Cena školení: 300 Kč / osoba

Program prezentovaných oblastí

  • Základní legislativa pro stravovací provozy
  • Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
  • Provozní hygiena, úklid a sanitace
  • Alimentární onemocnění a otravy z potravin
  • Problematika hygieny rukou
  • Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravováním

Přehled termínů školení

Vyberte si váš kraj ze seznamu:

Nebyla nalezena žádná událost!

Nebyla nelezena žádná událost!

Naše statistiky za uplynulý rok

0
proškolených osob
0
počet krajů, kde probíhají školení
0
školských zařízení se zúčastnilo našich školení