Informace o školení

Školení hygienického minima

Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Školení probíhají pod vedením odborníků z příslušných Krajských hygienických stanic ČR.

Pro zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných ve školních jídelnách je nutná znalost problematiky hygieny, a to veškerým personálem stravovacích provozů. Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným a kvalitním proškolením získá jistotu, že pokrmy budou skutečně vyráběny bezpečně. Také je povinen pravidelně školit veškerý personál  a vést o tom písemnou dokumentaci. Důležitá je průběžná kontrola dodržování školených témat.

Program prezentovaných oblastí

  • Základní legislativa pro stravovací provozy
  • Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
  • Provozní hygiena, úklid a sanitace
  • Alimentární onemocnění a otravy z potravin
  • Problematika hygieny rukou
  • Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravováním

Prezenční školení

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

Prezenční školení

Na klasickém prezenčním školení se lektor osobně sejde s účastníky kurzu, obvykle ve vybrané školní jídelně. Díky přátelským vztahům se školními jídelnami ve většině krajů Vám jsme schopni nabídnout kurzy v dojezdové vzdálenosti. Máte možnost setkávat se s kolegy z oboru a sdílet s nimi zkušenosti a znalosti.

Na prezenčním školení je vždy prostor pro Vaše otázky.

Součástí každého prezenčního kurzu je občerstvení.

Informace o členství ZDE.

On-line školení

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

On-line školení

Nabízíme Vám možnost absolvovat školení přes internet.

Školení zaměstnanců se během covidové epidemie přesunulo do on-line prostředí a vy máte možnost absolvovat kurz z kanceláře nebo domova.

Objednávka školení se nijak neliší. Jen nebudete muset nikam cestovat – po objednávce obdržíte e-mail s instrukcemi. Na našem webu ZDE najdete pro jistotu i popis, jak se na školení přihlásit. Platformu aplikace Microsoft Teams používaly naše děti při on-line výuce a je kompletně v českém jazyce, takže nebudete mít problém s luštěním cizojazyčných popisek a tlačítek.

Školení hygienického minima pro dětské skupiny - PŘIPRAVUJEME

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

Školení je zaměřené na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a č. 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Školení probíhají pod vedením odborníků z příslušných Krajských hygienických stanic ČR.

Pro zajištění bezpečnosti pokrmů podávaných dětem je nutná znalost problematiky hygieny, a to veškerým personálem v dětské skupině. Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným a kvalitním proškolením získá jistotu, že pokrmy budou skutečně bezpečné.

Dodržování hygienických předpisů je klíčové pro vytváření bezpečného, zdravého a podpůrného prostředí v dětských skupinách. Zvyšuje se tím kvalita života dětí a celkově se snižuje výskyt nemocí. Děti se tak mohou lépe soustředit na učení, hrát si a rozvíjet své schopnosti bez zbytečných zdravotních komplikací.

Základy hygienického minima ve školních jídelnách - PŘIPRAVUJEME

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

Školení je určeno pro nový personál školních jídelen jako úvodní vhled do problematiky. Je zaměřeno na základní orientaci v oblasti hygieny ve školních stravovacích zařízeních.

Doporučujeme následně absolvovat Školení hygienického minima (odkaz) zaměřené na komplexní problematiku a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Přehled termínů školení

Vyberte si váš kraj ze seznamu:

Naše statistiky za uplynulý rok

0
proškolených osob
0
počet krajů, kde probíhají školení
0
školských zařízení se zúčastnilo našich školení