Informace o školení

Asociace školních jídelen ČR, z. s. si Vás dovoluje pozvat na školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin, která proběhnou pod vedením pracovnic příslušných Krajských hygienických stanic ČR. Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

V současné době roste důraz na školení personálu. Pro zajištění bezpečnosti pokrmů je nutná znalost hygienické problematiky, a to veškerým personálem stravovacích provozů. Provozovatel je primárně zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným a kvalitním proškolením získá jistotu, že budou bezpečné pokrmy skutečně vyráběny. Provozovatel je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést o tom písemnou dokumentaci. Důležitá je průběžná kontrola dodržování školených témat.

Školení je zajištěno formou dvou přednáškových bloků a probíhají o jarních prázdninách v čase od 8.30 hod do 11.30 hod.

Cena školení: 300 Kč / osoba

Program prezentovaných oblastí

 • Základní legislativa pro stravovací provozy
 • Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
 • Provozní hygiena, úklid a sanitace
 • Alimentární onemocnění a otravy z potravin
 • Problematika hygieny rukou
 • Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravováním

Časový program školení

 • 08:00 – 08:30 Prezence účastníků
 • 08:30 – 10:00 1. blok školení
 • 10:00 – 10:15 Přestávka
 • 10:15 – 10:20 Tombola o ceny
 • 10:20 – 11:20 2. blok školení
 • 11:20 – 11:30 Závěr a diskuse

Přehled termínů školení

Vyberte si váš kraj ze seznamu:

Únor 2020
Pátek 28. února 2020
Březen 2020
Pondělí 2. března 2020
Úterý 3. března 2020
Středa 4. března 2020
Čtvrtek 5. března 2020
Pondělí 9. března 2020
Úterý 10. března 2020
Středa 11. března 2020
Čtvrtek 12. března 2020
Pátek 13. března 2020
Duben 2020
Čtvrtek 9. dubna 2020
Nebyla nalezena žádná událost!

Naše statistiky za uplynulý rok

0
proškolených osob v roce 2019
0
počet krajů, kde probíhají školení
0
školských zařízení se zúčastnilo našich školení