Základy v oblasti hygieny potravin pro pracovníky ŠJ

450 

Školení je zaměřeno na znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Školení probíhají pod vedením odborníků z příslušných Krajských hygienických stanic ČR.

  • Vyplňte prosím jména a příjmení účastníků

    Staňte se členy Asociace. Při objednávce školení pro 2 a více účastníků ušetříte.

    Účastník / Účastníci*
    Datum narození

    Pole „Datum narození“ vyplňte v případě, že chcete školení hradit z Operačního programu Jana Amose Komenského. Na osvědčení bude datum narození uvedeno.

Kategorie: Katalogové číslo: hyg-min-E-learn

Popis

Pro zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných ve školních jídelnách je nutná znalost problematiky hygieny, a to veškerým personálem stravovacích provozů. Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost potravin a vhodným a kvalitním proškolením získá jistotu, že pokrmy budou skutečně vyráběny bezpečně. Také je povinen pravidelně školit veškerý personál a vést o tom písemnou dokumentaci. Důležitá je průběžná kontrola dodržování školených témat.

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

Informace o členství ZDE. (odkaz do sekce členství)

Program školení:
Základní legislativa pro stravovací provozy
Požadavky na zdravotní stav osob, zásady osobní hygieny
Provozní hygiena, úklid a sanitace
Alimentární onemocnění a otravy z potravin
Bezpečnost potravin
Problematika hygieny rukou
Výsledky kontrolní činnosti KHS ve školním stravováním