HACCP aneb systém kritických bodů ve školních jídelnách

450 

HACCP je systém kritických bodů ve veřejných stravovacích zařízeních, který ukáže na nebezpečí a předchází poškození zdraví strávníků. Je vodítkem pro pracovníky ŠJ i kontrolní orgány, jak je konkrétně v provozovně zabezpečena zdravotní nezávadnost jídla. Proto musí být “šitý na míru” každé provozovně.

 • Vyplňte prosím jména a příjmení účastníků.
  Datum narození vyplňte v případě, že chcete školení hradit z OPJAKu.
  Na osvědčení bude datum narození uvedeno.
  Staňte se členy Asociace. Při objednávce školení pro 2 a více účastníků ušetříte.

  *Účastník / Účastníci
  Datum narození
Kategorie: Katalogové číslo: HACCP-SJ-E-learn

Popis

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) se zaměřuje na výčet kritických bodů při výrobním či jiném procesu v potravinářství. Formálně tak stanovuje činnosti a postupy při výrobě, provozu i prodeji potravin vycházející z platných hygienických předpisů a správné výrobní praxe tak, aby byla zabezpečena zdravotní nezávadnost finálního produktu.

Všichni, kteří se na výrobě pokrmů jakýmkoliv způsobem podílejí, musí být před zavedením
systému proškoleni. Proškolení zahrnuje seznámení pracovníků se smyslem a cílem zavedení systému HACCP, seznámení všech pracovníků s jejich úkoly a jednoznačné rozdělení odpovědností.

Naše školení HACCP vychází z reálné praxe, odborný školitel Vám vysvětlí všechny nutné kroky při zavádění, uplatňování, dodržování a kontrole systému kritických bodů. Dozvíte se, jak vést kompletní dokumentaci, jak proškolit zaměstnance a jak ověřovat správnost systému.

Systém kritických bodů HACCP je nutnou součástí každé výrobny i provozovny, ve které se pracuje s potravinami. Jde o zákonnou povinnost sloužící k ochraně veřejného zdraví.

Cena školení: 450 Kč / osoba
Cena pro členy AŠJČR: 400 Kč / osoba

Informace o členství ZDE.