Vaříme s Justinem – představení projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe”

Vaříme s Justinem Představení celorepublikového projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe” Krajská centra vytváří platformu, jednotné zázemí, pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Na konci září proběhlo představení celorepublikového projektu “Krajská centra sdílení dobré praxe” na ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích. Krajská centra sdílení dobré praxe jsou zakládána v jednotlivých krajích…

Přípravy na den mexické kuchyně

Přípravy na Den mexické kuchyně

Školy a školní jídelny mají sice stále prázdniny, ale my již intenzivně pracujeme na přípravách dalšího dílu našeho nejúspěšnějšího projektu. Den mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách je mezi školami velice oblíbený projekt, který školám přiblíží nejen jídelníček vybrané země, ale i její kulturu a školy zpravidla projektem “žijí” celý týden.