Jsme vzdělávací platforma pro pracovníky školních jídelen

Pořádáme vzdělávací semináře a kurzy. Tvoříme fungující systém podpory, záštity a propagace školního stravování. Posilujeme prestiž pracovníků školních jídelen

null
Školení hygienického minima
Každý rok o podzimních prázdninách vypisujeme termíny školení pro pracovníky školních jídelen.
Můžete si školení rezervovat ve Vašem kraji.
TERMÍNY ŠKOLENÍ
null
Dětské skupiny - Hygienické požadavky na provoz
Nově jsme připravili jsme ve spolupráci s KHS ČR školení hygienického minima přímo pro dětské skupiny, zaměřené na jejich specifický provoz.
VÍCE O ŠKOLENÍ
null
Novinka! E-learningové školení pro Vás
Novinkou je naše on-line e-learningové školení, přístupné na kterémkoli počítači a které je dostupné kdykoli a je nezávislé na čase a místě.
VÍCE O E-LEARNINGU

Nejbližší naplánované akce

Více informací najdete na stránkách jednotlivých akcí

Aktuální dění v Asociaci

Co se právě děje kolem školních jídelen

Mediální výstupy Asociace

Rozhovory, články, interview, kde se prezentovala naše Asociace

Činnost asociace

Proč byla Asociace školních jídelen České republiky založena
a jaké jsou její cíle?

Zásadní body proslovu prezidenta asociace Mgr. Michala Maláta, se kterým vystoupil během Celostátní konference školního stravování u příležitosti zahájení činnosti Asociace školních jídelen České republiky.

Partneři Asociace

Partneři se kterými spolupracujeme a vážíme si jejich podpory
SZŠ Brno
Česká asociace sester
Asociace ředitelů zdravotnických škol
KHS ČR
Státní veterinární správa
SZÚ