Asociace školních jídelen ČR (AŠJČR) byla založena v roce 2011 s cílem propojit zajímavými a odbornými projekty školní jídelny ČR a pozitivně propagovat jejich význam. Formou workshopů a seminářů chceme přispět k profesnímu růstu pracovníků školních jídelen a obohatit jejich práci novými impulsy. Naší snahou je pomoci při výchově dětí k získání žádoucích stravovacích návyků, které podpoří jejich zdravý vývoj. Velmi si vážíme spolupráce s metodiky školního stravování, odborníky přes výživu, lékaři, řediteli škol, vedoucími ŠJ a neméně také záštity odborných partnerů z řad Státního zdravotního ústavu (SZÚ).