Nebyla nalezena žádná událost!
Načíst více
Výstupy AŠJČR v médiích

Činnost asociace

Proč byla Asociace školních jídelen České republiky založena
a jaké jsou její cíle?

Zásadní body proslovu prezidenta asociace Mgr. Michala Maláta, se kterým vystoupil během Celostátní konference školního stravování u příležitosti zahájení činnosti Asociace školních jídelen České republiky.

Partneři asociace

Česká asociace sester
Asociace ředitelů zdravotnických škol
Moderní jídelna
KHS ČR
Státní veterinární správa
SZÚ
Bonno