Pozvánka na seminář Dozor Státní veterinární správy ve školních jídelnách

Zveme Vás na přednášku na téma „Státní veterinární správa – Dozor ve školních jídelnách“. Cílem AŠJ ČR společně se SVS je snaha o co nejkomplexnější přenos informací s co možná největším důrazem na aktuálnost a validitu. Taktéž velký důraz klademe na to, aby přednášející byl zároveň i tou osobou, která vykonává ze strany SVS i kontrolní činnost v dané oblasti. Tímto spojením získáváte Vy, pracovníci stravovacích provozů jistotu, že informace a znalosti, které načerpáte a následně je poté bezezbytku aplikujete na svých pracovištích, eliminují možné riziko sankce ze strany SVS na minimum.

Pozvánka na seminář Návrat ke kořenům a selskému rozumu v Praze

Prvním společným seminářem, který odborně zaštiťuje Státní zdravotní ústav je NÁVRAT KE KOŘENŮM A SELSKÉMU ROZUMU, který se bude konat ve dvou termínech 3. a 8. října. Vše podstatné najdete na stránce události. Jelikož jsou prostory omezené, budeme brát ohled na pořadí přihlášených. Moc se na Vás těšíme, velice se těšíme na témata, která společně probereme a nejvíce se těšíme na zpětnou vazbu od Vás z praxe, která je pro nás klíčová.

Připravili jsme pro Vás semináře na téma “NAVIGACE VE SVĚTĚ VÝŽIVY”

Připravili jsme pro Vás semináře na téma NAVIGACE VE SVĚTĚ VÝŽIVY Asociace školních jídelen České republiky, z. s. Vás zve na jednodenní odborné semináře pro zaměstnance školních jídelen, které se konají v Krajských centrech sdílení dobré praxe (KCSDP) Přednášejí: Mgr. Alexandra Košťálová, lektorka a koordinátorka projektu Zdravá školní jídelna, SZÚ Praha MVDr. Anna Niklová, vedoucí oddělení…

Termíny školení v oblasti hygieny potravin pro Jihomoravský kraj

Asociace školních jídelen ČR, z. s. (AŠJ ČR) si Vás dovoluje pozvat na oblastní školení pod vedením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH JÍDELEN V OBLASTI HYGIENY POTRAVIN.
Školení pro pracovníky školních jídelen v oblasti hygieny potravin je zajištěno formou dvou přednáškových bloků pod vedením pracovnic odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně: MVDr. Marcela HADÁMKOVÁ, MUDr. Eva LYSÁ a Ing. Marcela BLAHOVÁ.